Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang op Beisterveld

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang. Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma. Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’. 
 
Buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school voorschoolse opvang en naschoolse opvang, genaamd de Clup. De Clup is 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen.
 
Naschoolse opvang
Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen, gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! De Clup is geopend tot 18.30 uur.
 
Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.30 uur. Kinderen eten nog even hun meegebrachte boterham of doen een rustige activiteit voordat ze naar de klas gaan.

Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.

Website Nummereen
Relevante formulieren & folders