Verkeer

Onze school neemt het verkeersonderwijs aan onze leerlingen serieus. We werken op verschillende manieren aan verkeersonderwijs, zowel in de groep als daarbuiten.
Leerlingen die naar onze school komen, ontvangen vanaf groep 1 een veiligheidshesje, voor gebruik van en naar school en 's avonds als kinderen naar sportverenigingen of andere activiteiten gaan. We willen hiermee, tijdens donkere dagen, de zichtbaarheid en dus de veiligheid van onze leerlingen vergroten.

Verkeerscommissie

Wij kennen op onze school een actieve verkeerscommissie, waarin ouders participeren. Zij organiseren activiteiten met betrekking tot de verkeersveiligheid van onze leerlingen, zowel in en om de school en wanneer onze leerlingen  deelnemen aan het verkeer.  Een aantal voorbeelden zijn;
- verkeerswandeling voor de onderbouw
- zichtbaarheidsactie aan het begin van de winterperiode
- fietscontroles voor de bovenbouw
- remproef voor groep 5 en 7
- fietsvaardigheid voor de gehele school
- voorbereiding op het verkeersexamen
- fietsen naar voortgezet onderwijs voor groep 8
- participatie aan 'dode hoek'-project en bewustwording van de gevaren van het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer

Brabants Verkeersveiligheids Label

Onze school heeft sinds 2006 het keurmerk Brabants VerkeersveiligheidsLabel toegekend gekregen, kortweg "BVL" genoemd.  Het label, met het beeldmerk Seef de Zebra, waarborgt dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Door het behouden van dit label draagt onze school een steentje bij aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.
Daarnaast participeert de verkeerscommissie aan het BVL-overleg wat bovenschools, in de regio Bergeijk, georganiseerd wordt.

Website BVL