Schakelklas Bergeijk

In februari 2016 is de tweede Schakelklas voor jonge leerlingen van SKOzoK gestart op de Prinses Beatrixschool in Bergeijk. De Schakelklas is bedoeld voor jonge anderstalige kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Al een aantal jaren bestaat een schakelklas op Haagstraatplein te Valkenswaard. Vanuit de gemeente Bergeijk waren er jaarlijks verschillende kinderen voor wie het aanbod van de Schakelklas passend zou zijn, maar zij konden vanwege vervoersproblemen niet deelnemen. Sinds de start van de Schakelklas Bergeijk kunnen de kinderen uit de gemeente Groot Bergeijk van dit extra taalonderwijs gebruik maken.
Doel van de schakelklas:
·     Communicatieve zelfredzaamheid vergroten
·     Verkleinen van de taalachterstand
·     Ontwikkelen van een basiswoordenschat
·     Stimuleren van actief taalgebruik

De kinderen bezoeken op donderdag en vrijdag de Schakelklas. De andere dagen zitten ze op hun eigen school in een reguliere (kleuter-)groep. Op deze manier profiteren de kinderen optimaal van een specifiek taalaanbod en kunnen daarnaast ook leren van de groepsgenootjes op de eigen school.

De groep is zeer divers van samenstelling: kinderen die korte tijd geleden naar Nederland zijn gevlucht, kinderen van (veelal Oost-Europese) migranten, maar ook kinderen die in Nederland geboren zijn, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed.

Leerkracht Carin Gielen verzorgt met veel enthousiasme het specifieke onderwijs in deze Schakelklas. Ze wordt hierbij ondersteund door vrijwilligster Letemedihn Solomun.
Logopediste Rian Van Beers, werkzaam als KO- er bij SKOzoK, is maandelijks verbonden met de Schakelklas. Middels deze samenwerking wordt de groei van de kinderen zo optimaal mogelijk gevolgd en gestimuleerd.

Voor informatie rondom mogelijke nieuwe leerlingen voor de Schakelklas in Bergeijk kan er contact worden opgenomen met Carin Gielen (cgielen@skozok.nl) .