Ouderinformatie

Een keer in de 2 jaar worden tevredenheidsmetingen afgenomen bij ouders en leerlingen uit groep 5 tot en met 8. De uitslag van deze metingen wordt besproken met het team en in de MR. Hieruit volgen aandachtspunten en aanbevelingen ter verbetering van (de kwaliteit van) de school. 
U treft hier de samenvatting aan van de tevredenheidsmeting, door leerlingen ingevuld, die in 2017 is afgenomen.
De tevredenheidsmeting, in 2017 door ouders ingevuld, is helaas door onvoldoende ouders ingevuld waardoor de uitslag niet valide is en de uitslag, na overleg met de MR, niet gedeeld zal worden.