Medezeggenschapsraad

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school.

De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd.De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.
In het medezeggenschapsreglement is de inspraak van de MR vastgelegd.

Als MR willen wij ons constructief en positief-kritisch opstellen.
De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding van ieder drie leden. De zittingsduur van een MR-lid op onze school is drie jaar.

Deze MR vergaderingen zijn openbaar.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is te vinden in de schoolgids.