Over Beisterveld

Ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Als team volgen wij deze nauwgezet en springen daar tijdig op in. Toch willen we ook kernachtig aangeven waar het op onze school nu en in de toekomst om draait.

Op De Beisterveld proberen wij een sfeer te creëren die veilig, prettig en vertrouwd is. Hierdoor gaan kinderen met plezier naar school toe en zo komt elk kind tot zijn recht. Samenwerking van ouders, leerkrachten en kinderen aan de eigentijdse ontwikkelingen van de school vinden we belangrijk.

Omdat we het belangrijk vinden dat uw kind graag naar school toe gaat, hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan. Naast het “leren” op school besteden we ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en het leren omgaan met verantwoordelijkheid van de kinderen. We houden zo veel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen en proberen het onderwijs hierop aan te passen.

Kortom:

“Beisterveld” de school waar leerlingen en leerkrachten in samenwerking en afstemming met ouders, met elkaar op een planmatige manier, volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten. 

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

Nieuwsgierig naar de Beisterveld?

Gaat u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.