Estafette

  • Estafette

Sinds deze week wordt in de groepen 4 t/m 8 het leesonderwijs gegeven middels een nieuwe methode: "Estafette". Omdat onze oude methode "Leeslijn" aan vervanging toe was, zijn we binnen ons team op zoek gegaan naar een leesmethode die beter past in onze huidige visie op goed leesonderwijs. Hierbij is deze visie opnieuw aangescherpt en is onderzoek gedaan naar verschillende methodes. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de keuze voor "Estafette". 

De methode "Estafette" is een zeer complete methode waarbij technisch en begrijpend lezen in samenhang wordt aangeboden. Estafette stelt in iedere leesles de tekst centraal; dit uitgangspunt wordt  "Close Reading" genoemd. Om begrijpend te leren lezen is deze aanpak bewezen effectiever én het zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen.
Daarnaast beoogt Estafette het leesplezier van leerlingen te vergroten door grote variatie aan tekstsoorten. Voor de leesontwikkeling van een leerling is naast de leesvaardigheid belangrijk dat kinderen bekend zijn met diverse tekstsoorten en genres. In Estafette editie 3 zijn allerlei type teksten verweven, waaronder informatieve teksten, recepten, moppen, gedichten, krantenartikelen.
Tenslotte biedt Estafette software en leesseries voor school én thuis. Kinderen kunnen volop extra oefenen met materiaal dat aansluit bij wat ze in de les leren. Zowel digitaal als door fysieke boeken met een grote variatie aan teksttypen en genres.

De komende periode gaan we als team aan de slag de methode op een zorgvuldige manier te implementeren. Uiteindelijk wordt de doorgaande lijn ook verder doorgezet naar groep 3; vanaf volgend schooljaar zal daar de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen gebruikt gaan worden. Deze methode voor aanvankelijk lezen sluit naadloos aan op de methodiek van Estafette.
We houden u hiervan op de hoogte!

Terug naar het overzicht

De beste wensen voor 2021

De beste wensen voor 2021

Met hopelijk heel veel fijne, onbezorgde schooldagen!

Sinterklaas goes online!!

Sinterklaas goes online!!

Een digitaal bezoek

Surprise tentoonstelling

Surprise tentoonstelling

Onze hal lijkt wel een expositieruimte!