nieuw speeltoestel

  • nieuw speeltoestel

U heeft er misschien al iets over gehoord; vandaag (vrijdag 25 mei) mochten er 2 leerlingen, uit de groepen 3 tot en met 8,  samen met juf Nicol een nieuw speeltoestel kiezen. 
Het vierkante speeltoestel op het grote plein is aan vervanging toe, dus we zijn op zoek gegaan naar een alternatief. 

Allereerst is er gebrainstormd over wat belangrijk is aan een speeltoestel. Uit de leerlingen kwamen verschillende aspecten; leuk om te spelen, voor verschillende leeftijden geschikt, meerdere kinderen moeten er kunnen spelen. We hebben besproken dat ook het budget een rol speelt.
Er zijn 4 speeltoestellen voorgelegd aan de leerlingen. In groepjes is er bekeken wat er leuk en minder leuk aan het speeltoestel was. De leerlingen kwamen tot mooie ontdekkingen; hier kunnen weinig kinderen tegelijk op, hier kun je maar op 1 manier mee spelen, bij dit speeltoestel kun je zelf kiezen tot welke hoogte je durft (dat is fijn voor leerlingen met hoogtevrees). 
Twee speeltoestellen vielen daarna direct af, er waren er 2 waar we nog uit konden kiezen. 
Daarna hebben we naar de prijs en het budget gekeken. De leerlingen hebben zich enorm verbaasd over wat een speeltoestel kost en daardoor zijn we uiteindelijk unaniem tot de keuze van het speeltoestel gekomen.

De 2 leerlingen hebben in hun eigen groep een terugkoppeling gegeven van de keuzes en overdenkingen. Het speeltoestel is inmiddels besteld en nu moeten we wachten tot het geplaatst kan worden. We kunnen eigenlijk niet meer wachten!

Terug naar het overzicht

De beste wensen voor 2021

De beste wensen voor 2021

Met hopelijk heel veel fijne, onbezorgde schooldagen!

Sinterklaas goes online!!

Sinterklaas goes online!!

Een digitaal bezoek

Surprise tentoonstelling

Surprise tentoonstelling

Onze hal lijkt wel een expositieruimte!