Jeugdraad Bergeijk

Vandaag heeft de burgemeester, samen met een wethouder en een raadslid, een bezoek gebracht aan de groepen 7 en 8. Zij kwamen vertellen over de Jeugdgemeenteraad in Bergeijk.

De gemeente Bergeijk wil graag een jeugdgemeenteraad oprichten. Uw kind mag daar aan deelnemen. Per klas wordt er 1 lid gekozen. Dus van onze school zullen er 2 afgevaardigden zijn (1 uit groep 7 en 1 uit groep 8). Alle Bergeijkse scholen doen mee.

Wat het allemaal betekent en inhoudt kan uw kind thuis vast vertellen!
U krijgt van uw kind een brief met daarin uitleg en een toestemmingsformulier.

Terug naar overzicht