Vrij kiezen

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie mogen de kinderen van groep 4 elke woensdag en vrijdag vrij kiezen. Dit halfuur/driekwartier mogen kinderen uit diverse dingen kiezen. Voorbeelden hiervan zijn: werken met Lego of K’Nex, vrij tekenen of kleuren, SmartGames of op het digibord of tablet.
Na de kerstvakantie bouwen we dit af naar een keer per week, op vrijdag.
Zie fotoalbum voor meer foto’s.

Terug naar overzicht
Groep 4

(S)TAAL

Vandaag stond een les vanuit de methode STAAL centraal. De ...

Groep 4

Werken in de hal

Deze week mochten we in groepjes van drie werken in de ...

Groep 4

Rekenen met schaduw

Voor de rekenles van vandaag hebben we gebruikgemaakt van ...

Groep 4

De Gouden Weken

In de Gouden Weken besteden we extra aandacht aan de ...

Groep 4

Start in groep 4!

We zijn gestart! In de Google Classroom hebben jullie een ...